دومین نمایشگاه بین المللی پسماند، بازیافت، صنایع و تجهیزان وابسته

شرکت زرکان صنعت ایرانیان شما را به بازدید از دومین نمایشگاه بین المللی پسماند، بازیافت، صنایع و تجهیزان وابسته دعوت می‌نماید.
زمان14-17 آذر ماه
ساعت بازدید:۱۰-۱۷
مکان: نمایشگاه شهر آفتاب
غرفه: 66

نمایشگاه پسماند
ایرانکانمین 2018
ماینکس هفتم