پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران‌کان‌مین 2019

شرکت زرکان صنعت ایرانیان شما را به بازدید از پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران‌کان‌مین 2019 دعوت می‌نماید.
زمان:۹-۱۲ آبان ماه
ساعت بازدید:۹-۱۷
مکان: نمایشگاه بین المللی تهران
سالن:۱۲-۱۳
غرفه: 23

ایران کانمین 2019
ایرانکانمین 2018
ماینکس هفتم