دستگاه های کالر سورتر معدنی

زرکان صنعت ایرانیان اولین عرضه کننده ی دستگاه های کالر سورتر معدنی در ایران

معادن یکی از مهم ترین موتورهای محرکه و پیشران اقتصاد و توسعه یافتگی به شمار می روند. عمده کشورهای دنیا می کوشند تا در این عرصه به رشد و پیشرفت دست یابند و بتوانند نقشی تاثیرگذار در جوامع بین الملل ایفا کنند. در این بین کشور عزیزمان ایران با توجه به برخورداری ایران از 68 نوع ماده معدنی استراتژیک می تواند نقشی پر رنگ تر در این زمینه ایفا کند.
امروز با توجه به افزایش قیمت ارز و همچنین کاهش میزان استخراج مواد معدنی و همچنین افزایش قیمت مواد معدنی، استخراج و استهصال معادن کم عیار و کوچک نیز اقتصادی و به صرفه شده است؛ که بکارگیری دستگاه های با تکنولوژی بالا، نظیر دستگاه های کالر سورتر معدنی در این امر به کمک معدن داران رسیده است.

شرکت زرکان صنعت ایرانیان نیز با عرضه ی دستگاه های کالر سورتر معدنی سعی نموده است تا نقشی کوچک در بروزرسانی و بهره وری بهتر و بالاتر در این زمینه داشته باشد.

Bingham Canyon Mine