دستگاه های کالر سورتر پلاستیک

زرکان صنعت ایرانیان پیشرو در عرضه ی دستگاه های کالر سورتر پلاستیک

امروزه پلاستیک، به یکی از بزرگترین بخش های زندگی ما تبدیل شده است. تقریباٌ در تمامی صنایع و ساخت اکثر وسایلی که استفاده می کنیم از پلاسیتک استفاده شده است. معمولا کشورهای صنعتی دارای بالاترین نرخ در تولید زباله هستند چرا که تولید و مصرف کالا در این کشورها بسیار بالاست.
نکته ی اساسی که از شاخصه های توسعه نیز می باشد، درصد بازیافت و فرهنگ مدیریت زباله است. امیدواریم ما نیز در کشور عزیزمان بتوانیم با اقدامات خردمندانه ای که انجام می دهیم پای در جای پای کشورهای پیشرفته بگذاریم و بر چالش های زیست محیطی و انسانی زباله ها فائق آییم.
مراحل بازیافت مرسوم پلاستیک در ایران:
1.جداسازی
2.آسیاب کردن
3.شست و شو
4.خشک کردن پرک
همانطور که می دانید بعد از این مراحل، مواد پلاستیک گرانول حاصل، در رنگ های متفاوتی ظاهر می شوند؛ به همین دلیل چنان چه از دستگاه های کالر سورتر پلاستیک شرکت زرکان صنعت ایرانیان برای جداسازی رنگ ها استفاده نشود، هنگام ذوب با یکدیگر ترکیب می شوند و در نتیجه رنگ آن ها تیره و کدر می گردد.کارخانه های بازیافت پلاستیک سعی می کنند برای رفع کردن این مسئله، مستربچ های رنگی را در مرحله ی ذوب مواد پلیمری اضافه کنند؛ که هزینه های زیادی را دربرمی گیرد که ما این مشکل را با دستگاه های کالر سورتر پلاستیک حل و فصل نموده ایم.

بازیافت پلاستیک