ایران کانمین 2018

شرکت زرکان صنعت ایرانیان، عرضه کننده دستگاه های کالرسورتینگ معدنی شما را به بازدید از IRANCONMIN 2018 چهاردهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات و تجهیزات معدن، راهسازی و صنایع وابسته دعوت می نماید.
ضلع غربی سالن 25A ، فضای باز
زمان: 14-11 آبان ماه 97
ساعت بازدید 9 تا 17
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

ایرانکانمین 2018
ایرانکانمین 2018
ماینکس هفتم